*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

Формалдехидът е необходим за производството на изкуствена смола, която се използва в дърводелство-то, хартиената и каучуковата промишленост. Като страничен продукт от този производствен процес на свой ред се извлича беден горивен газ (LHV/долна топлина на изгаряне/=0,54 kWh/Nm3 при 18%  Н2 и 82% N2) за задвижване на когенерационни модули, които произвеждат електричество и допълнително технологична пара.

След това обезгазеният канализационен шлам се отстранява от ферментатора, съхранява се временно, изсушава се и се компостира в зависимост от неговото състояние, след което се влага някъде, например в селското стопанство като тор.

Оползотворяване на газ от химическата промишленост

Газове от химическата промишленост
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни