*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

    Разграждането на органичната материя от микроорганизми започва само няколко месеца след изхвърлянето й на сметище. Един от крайните продукти е газова смес, състояща се от 45-65% метан (СН4), 25-35% въглероден диоксид (СО2) и 10-20% азот (N2). Метанът е повече от 20 пъти по-токсичен за климата от въглеродния диоксид.
    Неконтролираното освобождаване на газа възпрепятства или спира системната и бърза рекултивация на сметището. По тази причина газът трябва да бъде изведен, за да се ускори рекултивацията и да се предотврати  досадната миризма, тлеещите огньове и миграцията на газа.
Калоричността на сметищния газ е около 5 kWh/Nm3, т.е. половината от калоричността на природния газ.     Един тон битови отпадъци дава около 150 – 200 Nm3 оползотворим сметищен газ за период от 20 години.
Ако сметищният метан се използва за генериране на електричество на самото сметище в двигатели с вътрешно горене, 1 тон сметищен газ заменя около 0,6 тона природен газ.

Превръщане на сметищен газ в електрическа енергия

dung-bg

Сметищен газ
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни