*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

Предлаганите двигатели са на водещ световен производител, който се е концентрирал изключително върху проектирането, производството и поддръжката на газови когенерационни двигатели.

Двигателите се проектират от самото начало за работа на газ (а не се реконструират дизелови двигатели), като газът може да бъде природен, биогаз или специални газове. Фирмата-производител притежава над четири десетилетия опит, който е довел до инсталирането на хиляди двигатели по целия свят. Те са високотехнологични, покриват диапазон от 330 kW до 3 MW електрическа мощност и са проектирани като непрекъсното работещи стационарни агрегати.

С електрически коефициент на полезно действие от висок клас  (над 42%) двигателите дават изключителна икономия на гориво, а екологично ориентираната технология е довела до много ниски емисии на отработени газове. Двигателите също са се доказали като много здрави и високонадеждни при всички видове приложения. Известни са с това, че могат непрекъснато да генерират зададената номинална мощност, дори при променящи се параметри на газа.

Системата за контрол на изгарянето на бедни газови смеси LEANOX е поставена на всички двигатели и е патентована по целия свят. Тя гарантира оптималното съотношение въздух/гориво при всякакви работни условия, за да се намалят до минимум емисиите на изгорелите газове, като едновременно с това се запазва стабилността на работа на двигателя. В комбинация със системата LEANOX специално проектираният газов смесител уравновесява колебанията в топлината на изгаряне, които се получават основно в инсталациите, работещи с биогаз.

Двигателите са добре известни не само с това, че могат да работят с газове с изключително ниска калоричност, ниско метаново число, а следователно степен на детонации, но също и с газове с много висока топлотворност.

Възможните източници на газове варират от нискокалоричния газ, произвеждан в химическата промишленост, дървен газ, пиролизен газ, произведен чрез топлинно разграждане на веществата (газификация), сметищен газ, канализационен газ, природен газ, пропан и бутан, които имат много висока топлина на изгаряне.

Най-важното свойство за използване на даден газ в двигател е неговата устойчивост на детонации, оценявана в съответствие с „метановото число”. Високо устойчивият на детонации метан  има число 100. За разлика от това бутанът има число 10, а водородът 0, като той стои на края на скалата.

Газови двигатели
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни