*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

С процеса термоселект е възможно да се оползотворят най-разнообразни видове отпадък, например битов и промишлен, натрошен материал, обемисти отпадъци, канализационен шлам, замърсена почва, както и материал от сметища. Чрез уплътняване на отпадъка, отстраняване на въздуха, хомогенизиране и обезгазяване при температура от над 600оС в обезгазяващ канал, газифициране с чист кислород като среда, както и отстраняване на минералните и метални части в процеса на стопяване, процесът представлява затворена система за обработка на отпадък. Инсталацията функционира автономно с енергията, която произвежда. Синтез газът, произведен във високотемпературния реактор, който се охлажда шоково и пречиства в няколко стъпки, доставя на завода от една страна необходимата енергия, а от друга страна газовият двигател трансформира газа директно в електрическа енергия.

Схема на процеса Термоселект
пиро

Системата е проектирана по такъв начин, че да има висок КПД. Постигнатата степен на когенерация на топлина, електричество и студ осигурява висок добив на електрическа енергия, докато отпадната топлина може да бъде използвана като техонологична за цялата инсталация. Топлинната енергия на отпадните газове на двигателя се оползотворява за производство на гореща вода, а отпадната топлина от двигателя за получаване на топла вода. Енергията на отпадните газове от нагряването на обезгазяващия канал се регенерира с помощта на топлообменник и след това се използва за предварително нагряване на горивния въздух. Накрая, в зависимост от местонахождението, от отпадната топлина може също да се извлече полза и за заобикалящия инсталацията район.

Пиролизен газ
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни