*

 

КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
Проект
Параметри
Снимки
12.
ЕСКОМ ООД Инсталация за биогаз
2012 г.

двигател: JMS 208
гориво: биогаз
електрическа мощност: 330 kW
топлинна мощност: 590 kW

 
11.
СКЪТ СЛИВЕН оранжерия
2011 г.

двигател: JMS 616 GS-N/LC
гориво: природен газ
електрическа мощност: 2430 kW
топлинна мощност:2545 kW

 
10.
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” Стара Загора
2010 г.

Двигател: CHP upb926TC-N-E
гориво: природен газ
електрическа мощност: 140 kW
топлинна мощност: 190 kW

 

9.
Сметище Суходол
2009 г.

двигател: JGS 316 GS-L контейнер
гориво: сметищен газ
електрическа мощност: 834 kW

 
8.
Пречиствателна станция Кубратово
2009 г.
3 двигателя JMS 320 GS-B/LC контейнер
гориво: канализационен газ
електрическа мощност: 3189 kW
топлинна мощност: 3264 kW
     
7.
Далкия Варна
Топлофикация Варна II
2008 г.
2 двигателя JMS 616 GS-N.LC контейнер
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 4860 kW
топлинна мощност: 4698 kW
    
6.
Топлофикация Казанлък
2008 г.
двигател: JMS 612 GS-N.LC
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 1851 kW
топлинна мощност: 1862 kW
    
5.
Оранжерии Кресна
2007 г.
двигател: JMS 612 GS-N.LC контейнер
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 1850 kW
топлинна мощност: 1821 Kw
    
4.
Оранжерии Трудовец
2007 г.
двигател: JMS 612 GS-N.LC контейнер
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 1850 kW
топлинна мощност: 1821 kW
   
3.
Димитър Маджаров 2
2006 г.
двигател: JMS 316 GS-N.LC
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 835 kW
топлинна мощност: 997 kW
    
2.
Топлофикация Варна
2004 г.
2 двигателя JMS 616 GS-N.LC контейнер
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 4376 kW
топлинна мощност: 4320 kW
    
1.
TEГЕ-21
2003 г.
двигател: JMS 212 GS-N.LC
гориво: прирoден газ
електрическа мощност: 500 kW
топлинна мощност: 649 kW
   
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни