*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

Канализационният шлам обикновено се получава като отпаден продукт от механичния, биологичния или химичния стадий на очистка, след което се суши. Впоследствие изсушеният шлам се подава във ферментатор, където от процеса на анаеробна ферментация се освобождава биогаз, съдържащ метан.

Топлинната енергия от когенерационната инсталация се използва, за да се загрее масата канализационен шлам до 32 – 34оС, като по този начин се подпомага производството на биогаз във ферментатора. Самият биогаз се състои от средно 50-60% метан (СН4), 30-40% въглероден диоксид (СО2) и малко количества остатъчни газове.

Биогазът се компресира, а в случай на големи количества токсични вещества също и очиства и след това временно се съхранява в газомерен резервоар. От там биогазът се подава при постоянно налягане към когенерационната инсталация. Газовите двигатели превръщат съдържащата се в биогаза енергия в механична и топлинна енергия. Те задвижват синхронен генератор, който от своя страна произвежда електрическа енергия за вътрешните нужди на завода за преработка на шлам. Излишната електрическа енергия се подава в мрежата.

След това обезгазеният канализационен шлам се отстранява от ферментатора, съхранява се временно, изсушава се и се компостира в зависимост от неговото състояние, след което се влага някъде, например в селското стопанство като тор.

Оползотворяване на канализационен газ
пиро

Канализационен газ
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни