*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

ТИП
мех. мощност
kW
електр.
мощност
kW
топлинна
мощност
kW
консум.
мощност
kW
КПД
средно-ефективно налягане
MPa
температура
на водата в междинния охладител
метаново число
мех.
%
ел.
%
топл.
%
общ
%
Природен газ – Leanox – модул 1500 об./мин. – Nox < 500 mg/Nm3
JMS208
JS-N.L
342
329
358
852
40,14
38,58
41,99
80,56
16,50
40
70
JMS312
JS-N.L
544
526
635
1333
40,81
39,42
47,64
87,06
14,90

40

70
JMS312
JS-N.L
646
625
731
1568
41,20
39,84
46,59
86,43
17,70
40
70
JMS316
JS-N.L
861
835
988
2091
41,18
39,94
47,25
87,19
17,70
40
70
JMS320
JS-N.L
1095
1063
1190
2607
42,00
40,83
45,64
86,46
18,00
40
70
JMS412
JS-N.L
871
845
897
2000
43,55
42,24
44,83
87,07
19,00
40
70
JMS416
JS-N.L
1161
1127
1195
2667
43,53
42,27
44,79
87,06
19,00
40
70
JMS420
JS-N.L
1451
1416
1492
3334
43,52
42,48
44,36
87,07
19,00
40
70
JMS612
JS-N.L
1684
1637
1710
3852
43,72
42,49
44,38
88,87
18,00
40
70
JMS616
JS-N.L
2246
2192
2354
5231
42,94
41,91
45,00
86,90
18,00
40
70
JMS620
JS-N.L
2807
2734
2880
6448
43,53
42,40
44,67
87,07
18,00
40
70
JMS620
JS-N.L
3119
3041
3208
7178
43,45
42,37
44,70
87,06
20,00
40
70
Биогаз – Leanox – модул 1500 об./мин. – Nox < 500 mg/Nm3
JMS208
JS-B.L
342
329
400
852
40,14
38,58
46,95
85,52
16,50
70
100
JMS312
JS-B.L
544
566
588
1301
41,81
40,79
42,89
83,28
14,92
50
100
JMS312
JS-B.L
646
625
692
1572
41,09
39,74
44,02
85,76
17,70
50
100
JMS316
JS-B.L
861
835
961
2096
41,08
38,95
43,94
83,79
17,70
50
100
JMS320
JS-B.L
1095
1063
1174
2658
41,20
40,04
44,17
84,21
18,00
50
100
JMS420
JS-B.L
1451
1416
1431
3375
42,99
41,96
42,40
84,36
19,00
55
100
JMS612
JS-B.L
1497
1458
1648
3664
40,86
39,79
44,98
84,77
16,00
60
100
JMS616
JS-B.L
1996
1946
2196
4885
40,86
39,84
44,95
84,79
16,00
60
100
JMS620
JS-B.L
2495
2425
2746
6106
40,86
39,72
44,97
84,69
16,00
60
100
Газ пропан – Leanox – модул 1500 об./мин. – Nox < 500 mg/Nm3
JMS208
JS-P.L
240
231
334
670
35,82
34,42
49,89
84,31
11,56
40
33
JMS312
JS-P.L
422
407
576
1131
37,31
35,97
50,93
86,90
11,56
40
33
JMS316
JS-P.L
563
544
769
1508
37,33
36,10
50,99
87,10
11,56
40
33
JMS320
JS-P.L
703
681
960
1885
37,29
36,14
50,90
87,04
11,56
40
33

      Специални газове (напр. коксов газ, пиролизен газ, дървен газ, сух газ) – при поискване.
Модулите от тип 2, 3 и 4 се предлагат и в 40 футови ISO контейнери.
Модулите от всички типове се предлагат и като генераторни агрегати (без топлинна част).

  1. Мощност по стандарт ISO при 1500 оборота в минута и стандартни еталонни условия, съгласно ISO 3046/I-1991
  2. При коефициент на мощността = 1,0, съгласно VDE 0530 REM
  3. Обща с допуск +/- 8%, температура наотработения газ на изход 120 оС, за биогаз – температура на отр. газ на изхода 180 оС
  4. Съгласно стандарт ISO 3046/I-1991 с допуск от +5%
  5. ICWT – температура на водата в междинния охладител
  6. Въз основа на метаново число

      Всички данни са при пълно натоварване, посочена температура на водата на вход в междинния охладител и подлежат на техническо развитие и модификация.

Технически характеристики
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни